Trace Catalunya Logo
Trace Catalunya Logo

INVICTES, servei d’inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social

INVICTES-TraCE ofereix a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per a tota la vida, serveis de suport i d’orientació que n’afavoreixin l’autonomia personal i la vida independent, a l’àrea del Barcelonès, Vallès, Maresme i Barcelonès sud.

 • Víctimes greus d’accident de trànsit amb Traumatisme Cranioencefàlic.
 • Víctimes greus d’accident de trànsit amb lesió medul·lar.
 • Víctimes greus d’accident de trànsit amb politraumatisme.
 • Víctimes greus d’accident de trànsit amb amputacions.
 • Víctimes greus d’accident de trànsit amb grans cremades.
 • I, a les seves famílies i entorn.
 • Promoure i recuperar l’autonomia personal i la vida independent de les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles.
 • Treballar amb la família per a poder conviure amb la situació i tenir estratègies adequades i ajustades a les necessitats del seu familiars víctima greu d’accident de trànsit i a les seves pròpies.
 • Treballar amb l’entorn social de la víctima per promoure el seu reconeixement i la seva vàlua personal reconeixent les seves capacitats i identificant les seves dificultats produïdes per l’accident de trànsit.
 • El de la víctima de trànsit, facilitant la seva millora d’autonomia, de qualitat de vida i pla de vida després de l’accident.
 • L’entorn familiar, prestant especial atenció a les persones cuidadores, proporcionant coneixements, estratègies i capacitant-les per a poder organitzar el dia a dia després de l’accident.
 • L’àmbit social amb el qual es relaciona la persona per aconseguir un entorn facilitadors que fomenti la seva participació a la comunitat amb plenitud de drets.
 • Conèixer: Et farem una Primera visita amb la treballadora social. L’objectiu és elaborar un informe de necessitats de la persona víctima d’accident de trànsit i establir un itinerari de vida independent.
 • Informar: A partir d’aquí, et donarem a tu i a la teva família informació i orientació sobre tràmits, prestacions i recursos ajustats a les teves necessitats.
 • Elaborar: Un diagnòstic d’accessibilitat de l’entorn de la víctima i de la seva família: l’objectiu és facilitar l’autonomia. S’avaluaran barreres arquitectòniques i comunicatives de l’entorn de l’habitatge, proposarem adaptacions i millores. Us informarem de les prestacions econòmiques per a poder-ne fer front i dels productes de suport més adequats a les necessitats.
 • Planificar:  estratègies per a la mobilitat: coneixements i informació per l’ús del transport públic accessible; informació dels diferents vehicles de mobilitat personal; autoescoles especialitzades i informació sobre tallers per a l’adaptació dels vehicles particulars.
 • Cuidar: Programant activitats d’informació, orientació que tinguin l’objectiu de tenir cura de les persones cuidadores.
 • Participar: Fomentant grups terapèutics i d’ajuda mútua per a víctimes d’accidents de trànsit i les famílies. 
 • Informant: sobre serveis d’orientació i inserció laboral, així com d’oci, cultura i esport. L’objectiu és poder participar activament en totes les esferes de la vida.
 • Utilitat: Promovent la participació de la víctima i el seu entorn en  campanyes de sensibilització. Els vostres testimonis són necessaris per a tenir fer una societat més justa igualitària i segura.