AVÍS LEGAL, política de privacitat i ús de cookies


L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE TRAUMÀTICS CRANIOENCEFÀLICS I DANY CEREBRAL – TraCE és la titular d’aquest lloc web.
Les nostres dades identificatives són:

CIF G58904574
Domicili: C/ Llançà 34, 08015, Barcelona
Tel: +34 933 250 363
Mail: info@tracecatalunya.org
Delegada de Protecció de Dades: dpd@tracecatalunya o yolanda@tracecatalunya.org.
Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya número 10.160 inscripció 1ª
Declarada d’Utilitat Pública el 7 de juliol de 2014. Resolució JUS/1597/2014

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual del portal https://tracecatalunya.org, això és, el disseny del portal, els codis font, els logotips, les marques, l’estructura de navegació, les bases de dades i tot signe distintiu que apareix en el lloc web són titularitat de TraCE i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Per tant TraCE, com a titular, té l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants del portal o dels continguts.

Responsabilitat dels continguts

TraCE té reservat el dret per fer canvis en el lloc web amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, esmenant errors o eliminant els continguts publicats o el disseny de la seva pàgina web. TraCE no pot garantir la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. No obstant això, ha de dur a terme totes les accions necessàries per actualitzar els continguts, resoldre els errors i restablir la comunicació, tan aviat tingui notícia de l'anomalia ocorreguda, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució. Tampoc pot fer-se responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de: a) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de l'web; b) un mal funcionament del navegador i c) l'ús de versions no actualitzades d'aquest. TraCE no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se a la seva pàgina web. Tampoc pot respondre per la legalitat d'altres llocs web de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal, sempre que siguin aliens a la mateixa. TraCE no pot ser responsable de l'ús que tercers facin de la informació que publiqui a la seva pàgina web, tampoc dels danys o perjudicis econòmics, materials o sobre dades que, de manera directa o indirecta, arribin a produir-se per l'ús d'aquesta informació. En el cas que algun usuari consideri que la informació o continguts d’aquest portal o a les pàgines eventualment enllaçades a la mateixa fossin il·lícits o danyessin béns o drets del propi usuari o d'un tercer, hauria de posar-ho en coneixement de TraCE al correu electrònic de contacte.

Reproducció de continguts

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts publicats en aquesta pàgina web. L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web, la seva informació i continguts d'acord amb el que estableix el present avís legal, sota els criteris de la bona fe i, en tot cas, respectant els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent. En conseqüència, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, nocius dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma poguessin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l'ús normal dels serveis continguts a la pàgina web. Tant l'accés al portal com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari que realitzi aquesta conducta. TraCE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d'aquest accés o ús no consentit.

Legislació aplicable

En cas de disputa o conflicte d'interpretació sobre els termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest lloc web, s'estarà al que disposa la legislació espanyola en la matèria.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I ÚS DE COOKIES

A través d'aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal sense el consentiment dels usuaris i les dades identificatives que l'usuari voluntàriament proporciona no són cedides a tercers. TraCE no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i tampoc registra les adreces IP d'accés. S'utilitzen cookies pròpies de sessió, amb una finalitat tècnica: permetre a l'usuari la navegació en el lloc web. Recordeu que, en general, al navegar per Internet, l'usuari pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. Recordeu que les galetes no poden danyar el seu ordinador i que el fet que estiguin actives pot ajudar a identificar i resoldre els errors.
Social Media Plugins TraCE utilitza en la seva web Social Media Plug-ins («plugins») de les xarxes socials Facebook i Twitter.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal que l'usuari proporciona a TraCE quan dirigeix una consulta són tractats de manera confidencial i s'incorporen a un tractament identificat com «Contactes web», del qual és responsable TraCE, amb la finalitat de dur un registre de les consultes rebudes a través del nostre lloc web i gestionar les respostes. Aquest tractament es legitima pel consentiment de la persona interessada. Les dades que integren aquest tractament no es comuniquen a tercers i es conserven el temps necessari per a complir la finalitat assenyalada i com a màxim per un termini de 2 anys, transcorregut el qual, procedim al seu esborrat a menys que abans l'usuari exerceixi el seu dret de supressió que, com la resta de drets -accés, rectificació, portabilitat, limitació i oposició- pot fer davant TraCE dirigint un correu electrònic a dpd@tracecatalunya.org o yolanda@tracecatalunya.org